Artykuł sponsorowany

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy to zawód, który cieszy się dużym uznaniem i prestiżem w Polsce. Osoby zajmujące się tą profesją odpowiedzialne są za szacowanie wartości nieruchomości, a także doradztwo w zakresie inwestycji i zarządzania majątkiem. Jeśli zastanawiasz się, jak zostać rzeczoznawcą majątkowym, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym przedstawiamy wymagania formalne oraz kroki niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Wymagania formalne

Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy spełnić szereg wymagań formalnych. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego – co najmniej licencjatu – na kierunku związanym z gospodarką nieruchomościami, budownictwem, geodezją lub architekturą. W przypadku innych kierunków studiów konieczne jest uzupełnienie wiedzy poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Poza tym przyszły rzeczoznawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię. Ważnym wymogiem jest również brak skazań za przestępstwa popełnione umyślnie.

Staż zawodowy

Kolejnym etapem na drodze do zostania rzeczoznawcą majątkowym jest odbycie stażu zawodowego. Staż trwa co najmniej 2 lata i powinien być odbyty pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Podczas stażu, przyszły rzeczoznawca zdobywa praktyczne umiejętności, takie jak sporządzanie operatów szacunkowych, analiza rynku nieruchomości czy doradztwo inwestycyjne. Staż może być odbywany w różnych instytucjach, takich jak biura rzeczoznawców majątkowych, banki, urzędy gminy czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Egzamin państwowy

Ostatnim krokiem w procesie zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest zdanie egzaminu państwowego. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej i sprawdza wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, techniki budowlanej oraz oceny nieruchomości. Pozytywne zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie wpisu na listę rzeczoznawców majątkowych prowadzoną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od tego momentu, osoba posiadająca wpis na tej liście może oficjalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.