Artykuł sponsorowany

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego to zawód, który może wydawać się nieco tajemniczy dla osób spoza branży. Tłumacze przysięgli są niezbędni w wielu sytuacjach, gdy wymagane jest przekładanie dokumentów z języka angielskiego na polski i odwrotnie. W Polsce, tłumacze przysięgli są profesjonalistami, którzy uzyskali specjalne uprawnienia do tłumaczenia dokumentów o charakterze urzędowym. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zawodowi, omawiając jego główne zadania, proces zdobycia uprawnień oraz różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym tłumaczem.

Przeczytaj również: Jak przetłumaczyć na angielski dokumentację medyczną?

Jakie są główne zadania tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły ma za zadanie tłumaczenie dokumentów o charakterze urzędowym, takich jak akty notarialne, umowy, zaświadczenia czy dyplomy. Ponadto, tłumacz przysięgły może być również zatrudniony przez sądy i instytucje państwowe do tłumaczenia w trakcie rozpraw sądowych czy przesłuchań świadków. Tłumacze przysięgli są również odpowiedzialni za tłumaczenie dokumentów związanych z procesem imigracyjnym, takich jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Warto dodać, że tłumacze przysięgli są zobowiązani do zachowania poufności informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Proces zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego w Rybniku czy innym mieście, należy spełnić szereg wymagań i przejść odpowiedni proces kwalifikacyjny. Kandydaci muszą ukończyć studia wyższe na kierunku filologia lub lingwistyki stosowanej. Następnie przyszli tłumacze przysięgli muszą zdobyć doświadczenie zawodowe, pracując jako tłumacze nieprzysięgli. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, kandydaci mogą przystąpić do egzaminu państwowego, który sprawdza ich umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego. Po zdaniu egzaminu, tłumacz otrzymuje wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jakie są różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym tłumaczem?

Tłumacz przysięgły różni się od zwykłego tłumacza przede wszystkim posiadaniem uprawnień do tłumaczenia dokumentów o charakterze urzędowym. Tłumaczenia przysięgłe są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza, co nadaje im oficjalny charakter. Ponadto, tłumacz przysięgły jest zobowiązany do przestrzegania etyki zawodowej oraz zachowania poufności informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach. W przypadku tłumacza nieprzysięgłego, jego praca ogranicza się głównie do tłumaczenia tekstów nieurzędowych, takich jak artykuły, książki czy materiały reklamowe.