Artykuł sponsorowany

Jakie są kategorie transportu ponadgabarytowego?

Jakie są kategorie transportu ponadgabarytowego?

Transport ponadgabarytowy to nieodłączny element współczesnego przemysłu, który pozwala na przemieszczanie ogromnych ładunków o niestandardowych wymiarach. W Polsce, jak i na całym świecie, istnieje kilka kategorii tego rodzaju transportu. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i poznać różne rodzaje transportu ponadgabarytowego.

Kategoria I - lekko ponadgabarytowe

Pierwsza kategoria transportu ponadgabarytowego obejmuje ładunki o wymiarach nieznacznie przekraczających standardowe gabaryty. W Polsce mówimy tutaj o szerokości powyżej 2,55 metra, wysokości przekraczającej 4 metry oraz długości większej niż 16,5 metra dla pojazdów samochodowych i 18,75 metra dla zestawów pojazdów. Przewóz takich ładunków nie wymaga specjalistycznych pojazdów ani dodatkowych zezwoleń, jednak kierowca musi zachować szczególną ostrożność podczas jazdy oraz stosować się do ograniczeń prędkości.

Kategoria II - średnio ponadgabarytowe

Druga kategoria transportu ponadgabarytowego dotyczy ładunków o znacznie większych wymiarach niż te z pierwszej kategorii. W przypadku Polski, mówimy o szerokości powyżej 3,5 metra, wysokości przekraczającej 4,5 metra oraz długości większej niż 22 metry dla pojazdów samochodowych i 25 metrów dla zestawów pojazdów. Transport takich ładunków wymaga specjalistycznych pojazdów oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń na przewóz ponadgabarytowy. Dodatkowo, konieczne jest również zabezpieczenie trasy przejazdu, a w niektórych przypadkach także towarzyszenie pojazdu przez pilota.

Kategoria III - ciężko ponadgabarytowe

Trzecia kategoria transportu ponadgabarytowego obejmuje ładunki o bardzo dużych wymiarach i masie. Przykłady takich ładunków to maszyny przemysłowe, elementy konstrukcji mostów czy turbin wiatrowych. W Polsce mówimy tutaj o szerokości powyżej 6 metrów, wysokości przekraczającej 5 metrów oraz długości większej niż 30 metrów dla pojazdów samochodowych i zestawów pojazdów. Przewóz takich ładunków wymaga specjalistycznych pojazdów, uzyskanie zezwoleń na przewóz ponadgabarytowy oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia trasy przejazdu. W przypadku tej kategorii, często konieczne jest również zorganizowanie eskorty policyjnej.